ศรีสะเกษ เปิดตัว”ผ้าทอเบญจศรี”

ศรีสะเกษ เปิดตัว”ผ้าทอเบญจศรี”

  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดตัวผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เสริมการท่องเที่ยวสู่การสร้างรายได้แก่ชุมชนฐานราก        

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดการแสดงและเปิดตัวผ้าทอเบญจศรี “ ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ” แก่สื่อมวลชนได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมแกลลอรี่ดีไซด์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ   

โดยจังหวัดศรีสะเกษ จะนำผ้าทอเบญจศรี “ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ” ไปร่วมงานจัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอวิถีลุ่มน้ำโขง ชีมูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางพร้อมสนับสนุนการตลาดให้ผู้ผลิตในระดับฐานรากได้พบผู้บริโภคโดยตรงด้วย    

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีเอกลักษณ์ทางด้านผ้าทอที่สืบทอดต่อกันอย่างยาวนาน อีกทั้งจังหวัดได้ส่งเสริมการด้านการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาคุณภาพผลผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ ปัจจุบันได้สร้างอัตลักษณ์ผ้าทอเบญจศรี “ ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ”

โดยนำเอาวัสดุธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด 5 ชนิดมาย้อมไหมหรือฝ้าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ได้แก่ 1. มะเกลือ เป็นผ้าทอศรีมะเกลือ 2. ดินภูเขาไฟ เป็นผ้าทอศรีลาวา 3.ดินทุ่งกุลา เป็นผ้าทอศรีกุลา 4.ใบลำดวน ผ้าทอศรีลำดวน และ 5 เปลือกไม้มะดัน เป็นผ้าทอศรีมะดัน โดยคำว่าศรีนำหน้านั้น เป็นชื่อต้นของจังหวัดศรีสะเกษนั่นเอง 

ผู้สนใจสามารถไปชมและเลือกซื้อหรือสอบถามได้ภายในงาน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอวิถีลุ่มน้ำโขง ชีมูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร  เพื่อจะได้เข้าใจในวิถีและ อัตลักษณ์เฉพาะคน 4 เผ่าศรีสะเกษ ผ่านลายแส่วที่ปักในผ้าทอเบญจศรี “ ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ…