ศรีสะเกษ เปิดตลาดวัฒนธรรม อ.พยุห์ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน


วานนี้ (2 เม.ย.64) ที่บริเวณทางเข้าวัดป่าเวฬุวัน ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ บ้านพยุห์ หมู่ที่ 1 ตำบลหยุ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมานมิตร มิมาชา เป็นประธานเปิตตลาดนัดวัฒนธรรมอำเภอพยุห์ เพื่อให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ตลอดจนเป็นแหล่งค้าขายสิ้นค้าอื่นของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

นายปรีชา ไพรสิฐตระกูล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพยุห์ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอพยุห์ และองค์กรเครือข่าย  จัดตลาดนัดวัฒนธรรมอำเภอพยุห์ทุกวันศุกร์  ณ บริเวณทางเข้าวัดป่าเวฬุวัน ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ถ่ายทอด ทางวัฒนธรรมของคนสี่เผ่าไทศรีสะเกษ อันประกอบไปด้วย ส่วย ลาว เขมร เยอ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อไป