ศรีสะเกษ เปิดตลาดผ้าทอเบญจศรี

ศรีสะเกษ เปิดตลาดผ้าทอเบญจศรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษเปิดศูนย์ OTOP ลานวัฒนธรรมนำวิถีผ้าทอเบญจศรี   

วันนี้(4 ก.พ.64) ที่บริเวณลานศูนย์ OTOP ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดศูนย์ OTOP ลานวัฒนธรรมนำวิถีผ้าทอเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อโชว์ของดีของเด่นและวิถีวัฒนธรรมคน 4 เผ่า จาก 22 อำเภอ ประกอบด้วยเผ่าเขมร  เผ่าส่วย  เผ่าเยอ และ เผ่าลาว

โดยจัดเป็นตลาดเพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าโอทอปให้แก่ผู้สนใจได้เลือกชมและเลือกซื้อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  เป็นต้นว่า อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ของที่ระลึก  สมุนไพร ตลอดจนผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมีส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเข้าร่วมเปิดงานเป็นจำนวนมาก    

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ OTOP ลานวัฒนธรรมนำวิถีผ้าทอเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายแก่ผู้สนใจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้มาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ด้วย 

การจัดงานครั้งนี้ เน้นการโชว์ผลงานการตัดและตกแต่งผ้าทอเบญจศรีจากสถาบันการศึกษา และ ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษให้สังคมได้รับรู้ถึงความสามารถในการพัฒนาฝีมือด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย

โดยเฉพาะการพัฒนามูลค่าของผ้าพื้นเมืองให้ตลาดและสังคมยอมรับ โดยเฉพาะยอดจำหน่ายผ้าเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งผ้าสีมะเกลือ สีมะดัน สีลาวา สีกุลา และสีลำดวน ในปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษตั้งเป้าไว้ที่ 1,000.-ล้านบาท แม้จะประสบสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด ก็สามารถจำหน่ายได้ถึง 978 ล้านบาท และ ปี 2564 คงตั้งเป้าไว้ที่ 1,000.-ล้านบาทเช่นเดิม