ศรีสะเกษ เตรียมรับเสด็จ”กรมสมเด็จพระเทพฯ”

ศรีสะเกษ เตรียมรับเสด็จ”กรมสมเด็จพระเทพฯ”

จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

วันนี้ (4 ส.ค.63) ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โดยมีพลตรีกษิดิ์เดช วัฒนาวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์และคณะส่วนล่วงหน้า ร่วมประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

โดยช่วงเช้า จะเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ และ ช่วงบ่าย จะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในพระองค์ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

สำหรับการเฝ้ารับเสด็จของพสกนิกรทั้ง 2 แห่ง จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด