ศรีสะเกษ เดินรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวงกลมแม่ศรีสระผม ถนนศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกัน ออกเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ให้ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์กว่า 300 คน

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ได้พร้อมใจกันเสียสละเวลาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ไปเลือกตั้งกันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ซึ่งบัตรจะหมดอายุหรือยังไม่หมดอายุก็ใช้ได้ แต่หากใช้หลักฐานอื่นมาแสดงตน ต้องมีรูปถ่ายของตัวเอง มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และต้องยังไม่หมดอายุ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เมื่อเข้าคูหาแล้วจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สีชมพู กากบาทลงคะแนนได้ไม่เกิน 6 หมายเลข และบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จะเป็นสีม่วง กากบาทลงคะแนนได้ 1 หมายเลข หากกากบาทหมายเลขเกินจำนวนที่กำหนดจะเป็นบัตรเสีย เมื่อลงคะแนนแล้วให้หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบบัตรด้วยตนเองเป็นอันเสร็จเรียบร้อย. นางสาว ศรีเสงี่ยม กล่าว.