ศรีสะเกษ เชิดชูเกียรติ “พ่อตัวอย่าง” ปี 63


สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบประกาศเกียรติพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563

วันนี้ (3 ธ.ค. 63) ที่ วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563 โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

นายวิทยา กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจอำเภอ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานวันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้แก่ประชาชน โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ “พ่อตัวอย่าง ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคม ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ “พ่อตัวอย่าง” ประจำปี 2563 จำนวน 22 คน โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสรรหาพ่อตัวอย่าง อำเภอละ 1 คน