ศรีสะเกษ สืบสานประเพณีรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่


 


วันนี้ (11 เม.ย. 64) ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

 

 

นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดโครงการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานด์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สงกรานตวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”


โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การสาธิตก่อเจดีย์ทราย การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป