ศรีสะเกษ สั่งกักตัว 14 วัน ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง


“ ศรีสะเกษ สั่งกักตัว 14 วัน ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมลงแอปพลิเคชัน หมอชนะ “ แก่ประชาชน

 

วันนี้ (14 ม.ค. 64) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ศก 0018.1/ว 250 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้ทุกอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ใช้กลไกลทางการปกครองและกลไกลสาธารณสุขแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ กำกับ ติดตาม  ตรวจสอบ เฝ้าระวัง บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

 

โดยให้รายงานข้อมูลมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอใกล้บ้าน และกำชับให้กักตัวสังเกตุอาการที่บ้าน หรือสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริง กับแพทย์ กรณีพบผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการที่ทางราชการกำหนด อาจจะต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

พร้อมให้ส่วนราชการหน่วยงาน สถานศึกษา อาสามาสมัครในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่น “ หมอชนะ “ แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น หมอชนะ ได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล https://www.Egan.or.th/th/Profile/2176/