ศรีสะเกษ ลงนามถวายพระพร”กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.65


จังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ

        

วันนี้ (4 ก.ค.65) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ท) อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ   

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่พระองค์ท่านทรงมีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงมีพระราชปณิธานภายใต้คุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการทำนุบำรุงและพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ    

นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และ พระราชกรณีกิจ เพื่อให้พสกนิกรชาวทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนสถาบันหลักของชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน