ศรีสะเกษ ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน


องค์กรพลังฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและนักเรียนร่วมแสดงจุดยืนร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ    

วันนี้ (3 พ.ย.63) ที่บริเวณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  พลังมวลชนร่วม 2,000.-คน  ประกอบด้วย กลุ่มชมรมเรารักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ  ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดศรีสะเกษ  สันนิบาตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชมรม อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ชมรม อสม.จังหวัดศรีสะเกษ และ นักเรียนจากโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

ได้พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองออกมาแสดงจุดยืนร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยถือป้ายร่วมปกป้องสถาบัน พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  เพื่อพลังแสดงของชาวจังหวัดศรีสะเกษในการร่วมปกป้องสถาบัน       

นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมเรารักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแกนนำและนำกล่าวคำแถลงการณ์ในการแสดงจุดยืนของกลุ่มมวลชน โดยทุกคนจะพร้อมใจปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่กับประเทศไทย  ใครจะมาก้าวล่วงหรือหมิ่นสถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  เป็นสิ่งที่คนไทยยอมรับไม่ได้

ที่สำคัญ คนไทยต้องไม่นิ่งต่อการกระทำดังกล่าว ในฐานะผู้แทนคนจังหวัดศรีสะเกษ จะไม่ยอมนิ่งเฉยและต้องให้รัฐบาลดำเนินคดีแก่ผู้ที่ก้าวล่วงหรือหมิ่นสถาบันทุกคน พร้อมยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนแยกย้ายกลับ