ศรีสะเกษ รับตัวคนที่ถูกกักตัวครบ14วัน หวนกลับ‘ภูมิลำเนา’


ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติช่วงระหว่างกักตัวต่อ14วัน           

วันนี้ (15 ม.ค. 64) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายแพทย์สุรเดชช  ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และนายไกรสร  แจ่มหอม  ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับผู้หญิงไทย 3  คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และ ผ่านการกักตัวจากสถานกักตัวของรัฐ ครบ 14 วัน เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติช่วงระหว่างกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน

โดยเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 คน และ จากประเทศออสเตรีย 1 คน  เป็นชาวอำเภอขุนหาญ 2 คน และ กันทรลักษ์ 1 คน  โดยทั้ง  3 คน ได้มีหนังสือส่งตัวพร้อมประวัติเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนากับรถโดยสารประจำทางที่รัฐจัดให้จากจังหวัดชลบุรีมายังจังหวัดศรีสะเกษ ทุกคนต่างแสดงความดีใจอย่างมากที่ส่วนราชการต่างๆได้ประสานงาน แล ะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ      

นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้ง 3 คน ได้ผ่านการกักตัวจากสถานกักตัวของรัฐ ครบ 14 วัน ถือว่าไม่น่าเป็นห่วง เพราะได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการกักตัวต่ออีก 14 วัน เพื่อความไม่ประมาท โดยจะมีฝ่ายปกครองและ อสม.เฝ้าระวังอาการ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันจนครบ 14 วัน

โดยช่วงกักตัวต้องไม่นั่งกินอาหารร่วมกับคนในบ้าน  งดร่วมงานหรือกิจกรรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก ที่สำคัญ ห้ามจัดงานเฉลิมฉลองหรือดื่มเหล้าเด็ดขาด  เพราะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19  จึงขอให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพราะขณะที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่ปลอดผู้ป่วยโควิ ด19  จำเป็นต้องเข้มงวดและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มข้นทุกราย…