ศรีสะเกษ ยกเสาเอกมหามงคล “พระธาตุศรีปทุม”


วันนี้ (14 เม.ย. 64) นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมพิธียกเสาเอกมหามงคล พระธาตุเจดีย์ (พระธาตุศรีปทุม) ซึ่งมีความสูง 69.50 เมตร และมีขนาดฐานกว้าง 36 เมตร เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานธรรม และเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน ณ วัดกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

พระครูประดิษฐ์ วรากร เจ้าอาวาสวัดกุดเมืองฮาม เล่า การก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ (พระธาตุศรีปทุม) ทางวัดไม่ได้มีเจ้าภาพหลัก อาศัยแรงศรัทธาจากญาติโยม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน

สำหรับการดำเนินการก่อสร้าง จะดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อย ๆ  ซึ่งจะเสร็จเมื่อไรนั้นยังคาดหมายไม่ได้ เพราะเป็นการดำเนินการก่อสร้างไปโดยไม่มีทุนทรัพย์ อาศัยแรงศรัทธาจากญาติโยมร่วมอนุโมทนาบุญ สร้างพระธาตุเจดีย์ (พระธาตุศรีปทุม) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 983-1-418832