ศรีสะเกษ พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายพื้นเมืองขายสินค้า “ตลาดวัฒนธรรม” อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา

ศรีสะเกษ พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายพื้นเมืองขายสินค้า “ตลาดวัฒนธรรม” อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา

วันนี้ (6 มี.ค. 64) ที่ถนนคนเดินวันเสาร์มารี หนองแคน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบเงินรางวัลให้กับผู้ประกอบการ “ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” (ถนนคนเดินวันเสาร์มารี-หนองแคน) ที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ มาจำหน่ายสินค้า จำนวน 5 รางวัล

นายวิทยา วิรารัตน์ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าชุมชนต่างๆ นำเอาสินค้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายมารวมจุดเดียว เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายให้ผู้สนใจ

นายวิทยา กล่าวต่ออีกว่า การจัดตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้นเอาความเป็นวัฒนธรรมสี่เผ่าไทย ที่มีอยู่มาเป็นจุดขาย ซึ่งตนได้ตั้งรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดสี่เผ่าไทย มาจัดจำหน่ายสินค้าในแต่ละสัปดาห์ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของตลาดวัฒนธรรมอีกด้วย