ศรีสะเกษ พร้อมแล้วกับเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47


ศรีสะเกษพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47และกีฬาคนพิการครั้งที่37โดยนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต้องผ่านมาตรการคุมเข้มโควิด19 อย่างเข้มงวดภายใต้ฟรีเซตติ้ง     

วันนี้ (17 ก.พ. 65)  ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับผิดชอบฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และ นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมแถลงข่าวพร้อมยืนยันว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์  ระหว่าง 5 – 25 มีนาคม 2564 และ กีฬาคนพิการครั้งที่ 37 ระหว่าง 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2564  ซึ่งทั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันตลอดจนสมาคมกีฬาต่างๆ ต่างเข้าใจมาตรการเข้ม ทั้งก่อนเข้าร่วมแข่งขัน และ ระหว่างการแข่งขัน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19                 

โดยนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ต้องผ่านมาตรการตรวจวัดหาเชื้อโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด ภายใต้ฟรีเซตติ้ง  ซึ่งนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาต้องมีผลตรวจ atk รับรอง และ ก่อนเข้ารับบัตร ID CARD ต้องผ่านการตรวจ atk อีกทั้งต้องตรวจหาเชื้อทุก 3 วันด้วย         

 

ภายหลังการแถลงข่าว รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวยืนยันว่า จังหวัดศรีสะเกษพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47 และ กีฬาคนพิการครั้งที่ 37  โดยนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต่างเข้าใจมาตรการคุมเข้มเชื้อโควิด19 และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด    

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเช่นว่า จังหวัดศรีสะเกษมีพร้อมในการต้อนรับทัพนักกีฬาและคณะร่วม 30,000.-คน ภายใต้มาตรการคุมเข้มเชื้อโรคโควิด 19  ประกอบกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ต่างเข้าใจแนวทางฟรีเซตติ้งโควิด 19 แล้ว   ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จะช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ซบเซาให้มีการจับจ่ายและกระจายรายลงสู่ชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาทเลยทีเดียว