ศรีสะเกษ ผลิตช่าง 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ศรีสะเกษ ผลิตช่าง 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรและวัสดุเครื่องมือช่างแก่ผู้ผ่านการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 64 คน

วันนี้ (11 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและวัสดุเครื่องมือช่างแก่ผู้ผ่านการฝีกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยนางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กล่าวว่าโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะกษ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้สามารถซ่อมแซมไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ช่างไฟฟ้าในชุมชนด้วย ที่สำคัญ ช่างไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน พร้อมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และ เข้ารับการประเมินความความสามารถ หรือ (Licens) เพื่อให้เป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย และยังเป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ในการตรวจสอบติดตั้งหรือซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้นของชุมชน

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 24 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 75 คน และ ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พร้อมรับมอบวุฒิบัตรและวัสดุเครื่องมือช่างทั้งสิ้น จำนวน 64 คน