ศรีสะเกษ ผลักดันนาหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาท


สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผลักดันยกระดับนาหนึ่งไร่ได้หนึ่งล้านบาท        

วันนี้ (4 มิ.ย.63) ที่บริเวณพื้นนาเกษตรอินทรีย์เนื้อที่ 18 ไร่ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันปล่อยกบปล่อยปลาลงสระน้ำและผืนนาเกษตรอินทรีย์  เพื่อต่อยอดเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ มุ่งพัฒนายกระดับโครงการนาหนึ่งไร่หนึ่งแสนบาทเป็นหนึ่งไร่ได้หนึ่งล้านบาท           

นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  แนวทางการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งสำคัญมาก และ เป็นทางรอดของเกษตรกร ด้วยการลดต้นทุนการผลิต  ลดการใช้สารเคมี ลดรายจ่าย สู่การเพิ่มรายได้อย่างมั่นคง  สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษจึงร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษกว่า 300 คน ร่วมปล่อยกบปล่อยปลาลงสระน้ำและผืนนาข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ 

พร้อมปลูกหญ้าเนเปียปากช่องเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ซึ่งจะมุ่งเน้นสร้างรายได้วนเวียนไปมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ มุ่งพัฒนายกระดับโครงการนาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนบาทเป็นหนึ่งไร่ได้หนึ่งล้านบาท พร้อมพัฒนาให้เป็นตลาดชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าโอทอปและสินค้าเกษตรอินทรีย์เสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป