Breaking
04/12/2023

วันนี้ (29 ธ.ค. 63) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนและคณะได้ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดบริการประชาชน เป็นการรวมกำลังกันหลายฝ่าย มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ได้บูรณาการกันคอยให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โดยเน้นย้ำในสองเรื่องหลักๆ คือการคอยอำนวยความสะดวก และดูแลการสัญจรของประชาชนเน้นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเรื่องที่สองก็คือการคอยระมัดระวังตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่ง ณ เวลานี้จังหวัดศรีสะเกษยังปลอดผู้ป่วยอยู่

อย่างไรก็ตาม ได้ฝากให้ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา ได้ปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นชาวศรีสะเกษเอง หรือผู้ที่เดินทางผ่านมาหรือมาท่องเที่ยวบ้านเรานี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างหรือการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาด

ฉะนั้น ก็ขอให้พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางสัญจรได้ให้ดูแลสุขภาพ ให้เดินทางที่ปลอดภัย” นายวัฒนา กล่าว.   

แนะนำ