ศรีสะเกษ ติวเข้มศูนย์ตอบโต้ข่าวฉุกเฉินโควิด19

ศรีสะเกษ ติวเข้มศูนย์ตอบโต้ข่าวฉุกเฉินโควิด19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมหารือจัดตั้งคณะทำงานตอบโต้ข่าวฉุกเฉินโควิด19 เน้นทำงานฉับไวข่าวสารเข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้อง   

 

วันนี้ (11 ม.ค.64) นายแพทย์พิเชษฐ  พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ นายสุพิชัย หล่าสกุล  ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ประชุมร่วมเพื่อหารือจัดตั้งการคณะทำงานตอบโต้ข่าวฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19  เพื่อลดความสับสนในข้อเท็จจริงของข่าวสาร อีกทั้งป้องกันความแตกตื่นในข้อมูลที่เป็นเท็จ               

โดยคณะทำงานตอบโต้ข่าวฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 จะบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นหัวหน้าทีมด้านข้อมูลข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ จะเป็นผู้แปลงข้อมูลข่าวสารเพื่อนำเสนอผ่านกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ

ก่อนที่จะขยายผลไปยังกลุ่มอำเภอ กลุ่มท้องถิ่น กลุ่มหมู่บ้านชุมชน ในการช่วยกันส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึงประชาชนในรูปแบบต่างๆ ให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ เน้นส่งข่าวสารเข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้อง ฉับไว เป็นจริง เชื่อถือได้         

นายสุพิชัย หล่าสกุล  ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า คณะทำงานตอบโต้ข่าวฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19  ต้องปรับรูปแบบการทำงาน ทั้งการสร้างเพจ การตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อรับส่งข้อมูลสื่อสารกับพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละอำเภอ โดยเน้นข่าวสารที่จะนำเสนอออกไปสู่สาธารณะต้องผ่านคณะทำงานตอบโต้ข่าวฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษทุกครั้งเสมอ