ศรีสะเกษ ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์แก้แล้ง

ศรีสะเกษ ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์แก้แล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามรับทราบปัญหาและความก้าวหน้ากลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย                      

วันนี้ (9 เม.ย.63) นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ลงพื้นที่ติดตามรับทราบปัญหาความต้องการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสู้ภัยแล้งเกษตรไทย ในพื้นที่บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง  อำเภออุทุมพรพิสัย โดยการรวมกลุ่มตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ยื่นเรื่องขอทำการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรผ่าน กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ และ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีเกษตรกรรวมกลุ่มยื่นขอระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรมากถึง 500 โครงการ มีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นายนิคม ทาศรี นายก อบต.หนองฮ้าง นำกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 -2562  โดย กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา คือระเบียบข้อบังคับที่ไม่ชัดเจน และ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรได้

โดยเฉพาะความต้องการน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ  แต่ก็สามารถดำเนินการติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรได้ถึงร้อยละ 90 ประกอบกับในปีงบประมาณ  2563 ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้เตรียมงบประมาณสนับสนุนติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 71 โครงการ

ขณะที่ความต้องการของเกษตรกรมีมากกว่า 200 โครงการ  จึงต้องเร่งประสานหาแนวทางทางช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รวมกลุ่มยื่นขอระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรให้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้   เพราะกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสู้ภัยแล้งเกษตรไทย ในพื้นที่บ้านหนองห้าง  ตำบลหนองห้าง  อำเภออุทุมพรพิสัย มีการบริหารจัดการและแก้ปัญหาน้ำให้เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นศูนย์เรียนรู้อีกแห่งหนึ่งที่ต้องเร่งขยายผลให้สาธารณะชนรับทราบ

ภาพวีดีโอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *