ศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ชายแดน

ศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ชายแดน

วันนี้ (29 .. 65) ที่ศาลากลางบ้านภูมิสรอนใหม่ .เสาธงชัย .กันทรลักษ์ .ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายปรีชา ส่งเสริม หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ด้าน.กันทรลักษ์

ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ของการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล ที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ต่อไป