ศรีสะเกษ “ตลาดวัฒนธรรมใส่ใจ มาตรการป้องกันโรค” นัดผู้ประกอบการชี้แจง เริ่มจำหน่าย 13 ก.พ. นี้


วันนี้ (3 ก.พ. 64) นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม (ทุกวันเสาร์) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีช่องทางและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อีกทั้งยังจะเป็นพื้นที่ให้มีการส่งเสริมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน เริ่มจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ณ บริเวณถนนคนเดินมารีหนองแคน ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โดยมีผู้ประกอบการซึ่งทุกคนล้วนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง 4 เผ่าไทย เข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 400 ราย มีสิ้นค้าให้เลือกกว่า 800 บูธ จึงกำหนดประชุมผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดินมารี-หนองแคน ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ