ศรีสะเกษ ตรวจเชิงรุกขนส่งสินค้าเข้า-ออก ชายแดนช่องสะงำ

ศรีสะเกษ ตรวจเชิงรุกขนส่งสินค้าเข้า-ออก ชายแดนช่องสะงำ

อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจหาเชื้อเชิงรุกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้า-ออก ชายแดนช่องสะงำ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทางเข้าสถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอภูสิงห์ที่ 19 ทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้า-ออก พื้นที่เมืองใหม่ช่องสะงำ ด้วยชุดตรวจแบบ ATK.

โดยใช้ตู้ตรวจความดันบวก ณ ป้อมยามสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ ทางเข้าเมืองใหม่ช่องสะงำ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด่านพรมแดนช่องสะงำและเมืองใหม่ช่องสะงำ โดยได้ทำการตรวจคนขับรถบรรทุกสินค้า และผู้ประจำรถ จำนวน 119 ราย ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด (ไม่พบเชื้อ)

นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า อำเภอภูสิงห์ ได้ดำเนินการจัดระเบียบการจราจร เส้นทางการเดินรถของผู้ขนส่งสินค้าชาวไทย-ชาวกัมพูชา โดยแยกเป็นชาวกัมพูชาเข้า-ออก เฉพาะเส้นทางด้านหน้า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนชาวไทยเข้า-ออกทางเข้า สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงำ เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ช่องสะงำให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ภายใต้มาตรการ โควิดก็ต้องพิชิต – เศรษฐกิจก็ต้องดูแล.