ศรีสะเกษ ชวนเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรม

ศรีสะเกษ ชวนเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรม

จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษชั้น ๑ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมการประชุมปรึกษาหารือการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม

โดยกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๓ ณ บริเวณ ถนนคนเดิน มารี หนองแคน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้าน และ การแสดงศิลปวัฒนธรรม สี่เผ่า ศรีสะเกษ ที่ประชุมได้กำหนดจัดงาน รวมทั้งสิ้น ๘ ครั้ง (ทุกวันอาทิตย์)

โดยจะสิ้นสุด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ และในปีนี้ จะมีการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนสัญจร ที่อำเภอกันทรลักษ์ อีกด้วย