ศรีสะเกษ จับมือ สยามคูโบต้า สร้างเมืองต้นแบบ “ปลอดการเผา”


จังหวัดศรีสะเกษ จับมือ สยามคูโบต้าสร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผา” มุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน          

วันนี้ (27ต.ค.63) ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น และ บริษัทในเครือ เพื่อเดินหน้าผลักดันโครงการเกษตรปลอดการเผาหรือ Zero Burn ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

สร้างโมเดล “ ศรีสะเกษ เมืองต้นแบบปลอดการเผา ” มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร รวมถึงส่งเสริมระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร สานต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน   

เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ “ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ” โดยกว่า 54% เกิดจากการเผาในที่โล่ง  ซึ่งรวมถึงการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรด้วย โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรได้โดยง่าย  เพื่อทำการเกษตรในรูปแบบปลอดการเผา สอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ ภายในปีพ.ศ. 2565 

จึงได้ผนึกพลังภาครัฐและภาคเอกชนร่วมผลักดันให้ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ภายใต้แนวคิด “ศรีสะเกษ เมืองต้นแบบปลอดการเผา” เป็นจังหวัดลำดับที่ 3 ของประเทศ  

โดยภาคเอกชนยังเดินหน้าสนับสนุนรับซื้อฟางข้าวหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเฉพาะฟางข้าวกว่า 120 ล้านก้อน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นอาหารปศุสัตว์ และ โรงไฟฟ้าชีวมวลภายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษด้วย