“ศรีสะเกษ” จับจริง 1 มี.ค. ไม่สวมหมวก-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

“ศรีสะเกษ” จับจริง 1 มี.ค. ไม่สวมหมวก-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

จังหวัดศรีสะเกษคิ๊กอ๊อฟใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมตลอดทั้งปีพร้อมเดินหน้าจับปรับจริงเริ่ม 1 มีนาคมเป็นต้นไป           

วันนี้ (15 ก.พ. 65)  ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดหวาย อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เปิดรณรงค์ขับเคลื่อนวาระป้องกันและลดอุบัติเหตุ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย หรือ คิ๊กอ๊อฟใช้รถใช้ถนนอย่างมีวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยตลอดทั้งปี  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศสร้างความตระหนักขับขี่อย่างปลอดภัยตลอด 365 วัน ทั้งการสร้างจิตสำนึก และ บังคับใช้กฎหมาย  พร้อมกำชับตำรวจทั้ง 22 อำเภอ เดินหน้าจับปรับจริงเริ่ม 1 มีนาคม เป็นต้นไป  โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์  การขับรถไม่เร็ว  เมาไม่ขับ ไม่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร ต้องปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติทุกวัน อีกทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้ง 47 ศรีสะเกมส์ การเคารพกฎจราจรเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งการอำนวยความสะดวกของทัพนักกีฬา และ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี           

ด้านนายบุญประสงศ์ นวลสายย์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ปี 2565  จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเป้าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกินร้อยละ 16 ต่อแสนประชากร หรือไม่เกิน 234 ราย โดยปีที่ผ่านมาเสียชีวิต 237 ราย สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมขับรถเร็ว การไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด  ซึ่งรถมอเตอร์ไซด์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด  การสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยทุกวันจนเป็นวัฒนธรรมนับว่าสำคัญมาก