ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปั่นไปปัวเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปั่นไปปัวเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

วานนี้ (26 ก.ย. 63) ที่วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports city) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมปั่นไปปัว (Tours de Sisaket 2020) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ตามรูปแบบคู่มือการจัดกีฬาแบบ New normal ภายหลังมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานจากวัดสระกำแพงใหญ่ ผ่านไปยังพื้นที่ อบต. หนองห้าง อบต. ทุ่งไชย เทศบาลตำบลโคกจาน อบต. ก้านเหลืองและกลับมายังจุดสตาร์ทในพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพง รวมระยะทาง 39.3 กิโลเมตร ภายในงานได้นำเอาของดีจังหวัดศรีสะเกษที่มีชื่อเสียง เช่น ผ้าเบญจศรี สินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ สินค้า OTOP ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ จำนวน 7 ราย ในเขตพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย โดยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ