ศรีสะเกษ งดจัดคอนเสริต์ รถแห่ พนันชนไก่


“ จังหวัดศรีสะเกษ ยังปลอดเชื้อโควิด 19 พร้อมยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค “

วันนี้ (6 ม.ค. 64) นายวัฒนา   พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ ยังเป็นจังหวัดที่ปลอดจากผู้ติดเชื้อโควิด 19 และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 จังหวัดศรีสะเกษได้มีคำสั่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19  ให้งดการเล่นการพนันชนไก่ หรือสถานที่ซ้อมชนไก่ งดกิจกรรมคอนเสริต์ หรือรถแห่ดนตรีสด และขอความร่วมมือให้งด หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ที่ยากต่อการควบคุมตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เช่น กิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ การแข่งขันกีฬา  หากมีความจำเป็นต้องจัด ให้เจ้าของพื้นที่หรือผู้รับผิดชอบ เสนอรูปแบบแผนงานการจัดกิจกรรมต่อคณะกรีรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาอนุญาต

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือมีความผิดตามาตรา 52 จำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

สุพิชัย   หล่าสกุล  / ปชส.ศรีสะเกษ / ข่าว