” ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนวาระจังหวัด ผ้าทอศรีสะเกษ “

 

วันนี้ (12 ม.ค 64) ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในวาระผ้าทอศรีสะเกษ


นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในห้วงปีที่ผ่านมาฝ่ายเลขาที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องการขับเคลื่อนผ้าศรีสะเกษ ได้มียุทธศาสตร์หลัก ที่ได้ทำไว้ 3 ปัจจัย คือ ด้านการผลิต ด้านการแปรรูป และด้านการตลาด ในด้านการผลิต โครงการส่วนใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษจะใช้ทรัพยากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีเงินอยู่ปีละ 5 ล้านบาท มาใช้ในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้อม ทำไป จำนวน 19 โครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 663 คน


การฝึกอบรมด้านการทอผ้า 2 โครงการ ผู้เข้าเข้ากิจกรรม​ จำนวน 30 คน และเรื่องการแส่ว 68 โครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,417 คน ซึ่งในปลายปี 2563 ได้นำเอาการแส่วผ้าเข้าไปอบรมผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น พร้อมที่จะออกมาแล้วเอาทักษะการแส่วผ้า ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และไปเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่ง ในปี 2563 มียอดจำหน่ายผ้าทอศรีสะเกษ จำนวน 5,101,011,256 บาท ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดค่าเป้าหมายการจำหน่ายผ้าทอศรีสะเกษในปี 2564 ไว้ที่ 1000 ล้านบาท


ด้านนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เรื่องราวของผ้าพื้นเมืองศรีสะเกษมีชื่อเสียง มีอัตลักษณ์ และมีภูมิปัญญา ซึ่งในระยะหลังมามีการเพิ่มในเรื่องของสี และผูกพันกับอัตลักษณ์ และสิ่งที่เป็นชื่อเสียง จึงเกิดผ้าทอศรีสะเกษขึ้นมาอีก 5 สี ซึ่งเรื่องราวของผ้าต้องสร้างความหลากหลาย จึงได้กำหนดเป็นวาระจังหวัดศรีสะเกษขึ้นมา