ศรีสะเกษ​ ยังปลอด”โควิด”


” ศรีสะเกษ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ขณะยังปลอดเชื้อโควิด 19 “

วันนี้ (5 ธ.ค. 64) ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษได้ส่งตรวจหาเชื้อ 293 ครั้ง พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 ถึงปัจจุบัน มกราคม 2564 (ละลอกใหม่) ส่งตรวจ 302 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

มาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร (ทั้งจังหวัด) จ. สมุทรปราการ (ทั้งจังหวัด) อำเภอเมืองและอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อำเภอบางละมุง สัตหีบ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรุงเทพฯ ในเขตบางขุนเทียน บางพลัด บางแคร์ หนองเขม ปิ่นเกล้า เทเวศน์ จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอบางเลน อำเภอดอนตูม อำเภอนครชัยศรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะต้องมารายงานตัว ทำการตรวจคัดกรองซักประวัติและบันทึกข้อมูลประวัติเสี่ยง ในแบบคัดกรอง หากมีประวัติเสี่ยง ให้ทำการเก็บตัวอย่าง ในวันที่ 5 นับจากวันที่ไปสัมผัสปัจจัยเสี่ยง และส่งตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

หากผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้ทำการกักตัวที่บ้าน 14 วัน หากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ ให้รีบไปพบแพทย์ หากตรวจพบเชื้อ ให้ส่งตัวผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ และดำเนินการสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสสูง ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ที่มีผู้ติดเชื้อที่ไม่ใช่ 8 จังหวัด ให้มารายงานตัวทำการตรวจคัดกรอง ซักประวัติและบันทึกข้อมูลประวัติเสี่ยง ในแบบคัดกรอง และให้เฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านจนครบ 14 วัน หรือตามวันที่อยู่จริง หากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อให้รีบไปพบแพทย์

ในส่วนของตลาด จะมีการทำความสะอาดตลาดในทุกตลาด ในส่วนของโรงเรียนสถานศึกษา ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษยังไม่มีการติดเชื้อในพื้นที่ ให้ทางโรงเรียนประเมินสถานการณ์ และใช้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียน โดยอย่างน้อย 2 สัปดาห์ กรณีโรงเรียนไม่ปิดการเรียนการสอน ให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และการปิดโรงเรียนควรเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งจะควบคุมและใช้มาตรการในการป้องกันได้ยาก

เป้าหมายในการคัดกรองโรคติดเชื้อโควิค 19 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการคัดกรองแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย เมียนมา 120 คน กัมพูชา 100 คน ลาว 80 คน กลุ่มเสี่ยงในตลาด ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้าอาหารทะเล 200 คน กลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับสถานบริการ สถานบันเทิง จำนวน 200 คน กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในห้องเย็น 50 คน กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด 50 คน กลุ่มเสี่ยงรถโดยสารสาธารณะ สาย กทม. ระยอง ชลบุรี และแท็กซี่ จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 900 คน

จากการตรวจและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม จันทบุรี ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษการ์ดอย่าตก ให้สวมหน้ากากทุกครั้ง เว้นระยะห่าง ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง ใช้แอฟไทยชนะ ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อจังหวัดศรีสะเกษจะได้ปลอดจากเชื้อโควิด 19 ต่อไป