ศรีสะเกษ​ คุมเข้มชายแดนช่องสะงำ


ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการคัดกรองจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

วัยนี้ (8 ม.ค. 64) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามมาตรการคัดกรองและตรวจเข้มการผ่านเข้า – ออกประเทศ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดชายแดนถาวรไทย – กัมพูชาชั่วคราว จะอนุญาตเพียงการบรรทุกขนส่งสินค้าที่จำเป็น โดยสามารถผ่านเข้าออกได้เพียงคนขับรถและคนงาน 2 คนเท่านั้น พร้อมการคัดกรองตรวจสอบอุณหภูมิหรือตรวจวัดร่างกายอย่างเข้มงวดผ่านเครื่องมือเทอร์โมสแกนขนาดใหญ่ หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียล จะไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าออกเด็ดขาด

นอกจากมาตรการคัดกรองและตรวจเข้มแล้ว ยังมีการใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะด้วย เพื่อจะได้ตรวจติดตามเป็นฐานข้อมูลในกระบวนการสืบสวนสอบโรค ซึ่งสแกนบุคคลเข้าออกมีความรัดกุมและเข้มงวดมาก มาก เพื่อป้องกันโรค CO VID-19 ไม่ให้มีการระบาดเข้ามาในพื้นที่

อีกทั้งการตรวจสอบสินค้าเข้าออกได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งที่ บริเวณตลาดสดเมืองใหม่ช่องสะงำ ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำประมาณ 2 กิโลเมตร

ขณะที่การเดินทางของประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำชับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น และ อสม. เฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่นกัน ที่สำคัญ ต้องมีหนังสืออนุญาตจากฝ่ายปกครองหรือผู้มีอำนาจมาด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบ