ศรีสะเกษโชว์มหกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันคน 4 เผ่า

ศรีสะเกษโชว์มหกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันคน 4 เผ่า

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษโชว์มหกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันคน 4 เผ่า ภายในงานดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี 4 เผ่าไทศรีสะเกษประจำปี 2565           

วันนี้ (9 มี.ค.65)  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดมหกรรมรากวัฒนธรรม “ ของดีบ้านฉัน ” จัดร่วมกับงานดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี 4 เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565  ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  สวนสมเด็จย่าแห่งแรกของประเทศไทย  ภายในสวนมีต้นลำดวนตามธรรมชาติกว่า 55,000.- ต้น ออกดอกเบ่งบานส่งกลิ่นหอมอบอวนตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น                 

มหกรรมรากวัฒนธรรม “ ของดีบ้านฉัน ” 4 เผ่าศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  จะเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมคน 4 เผ่าศรีสะเกษ ได้แก่ เผ่าลาว เผ่าเขมร เผ่าส่วย และ เผ่าเยอ  จัดแสดงให้ผู้สนใจตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ชมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  ซึ่งปีนี้เป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ และ กีฬาคนพิการครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ด้วย                   

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักถึงการสืบสาน รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงได้บูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและสภาวัฒนธรรมอำเภอ  จัดมหกรรมรากวัฒนธรรม “ ของดีบ้านฉัน ”  มีการจำลองสร้างเรือนสมัยโบราณของแต่ละชนเผ่า โดยเผ่าส่วยมาจากอำเภอปรางค์กู่ เผ่าลาวจากอำเภอกันทรารมย์  เผ่าเขมรจากอำเภอขุนหาญ และ เผ่าเยอจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมนำเอาความโดดเด่นของวิถีวัฒนธรรม ทั้งเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย  ตลอดจนการขับขานผ่านเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของคน 4 เผ่า จัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก

จึงขอเชิญผู้สนใจได้เข้าชมมหกรรมรากวัฒนธรรม “ ของดีบ้านฉัน ” ศรีสะเกษ และ งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี 4 เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2565  งานจะจัดถึงวันที่ 13 มีนาคม  2565 ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ