ศรีสะเกษเริ่มแล้วอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับศาลเจ้างานงิ้ว 65


วันนี้ (14 ก.พ. 65) นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานงิ้ว จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มาประทับ ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ตา ประกอบด้วย เจ้าพ่อหลักเมือง หลวงพ่อโต แม่ศรีสระผม ปู่ตาศูนย์การค้า ไต่ฮงกง ฉือปุยเนีย กวงตี้กุง และโป้ยเซียนโจวเซือ เพื่อให้ชาว จ.ศรีสะเกษได้มากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าปู่ตา ปึงเถ่ากงม่า

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าปู่ตา ปึงเถ่ากงม่า จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 หรืองานงิ้วต้นปี คณะกรรมการจัดงาน ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 6 วัน 6 คืน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป

โดยในช่วงเย็นจะมีการแสดงงิ้วคณะเหล่าซาเจี้ยสุง และลิเกคณะพรทิพย์ เพชรน้ำหนึ่ง ให้ชมฟรีตลอดงาน อีกทั้งมีการจำหน่ายอาหารขึ้นซื่อต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสินค้าคุณภาพดีราคาถูกร่วมงานอีกด้วย