ศรีสะเกษเตรียมจัดมหกรรมรวมพล “คนรักกัญ”


เขตตรวจสุขภาพที่10ยืนยันจังหวัดศรีสะเกษพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์

วันนี้ (23 มี..65)  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 ได้ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดมหกรรมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 “ เขตสุขภาพที่10 หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญโดยจะมีตัวแทนจากจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานียโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 8 – 10  เมษายน  2565  ลานอาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ   

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวยืนยันว่า  อาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  มีความพร้อมรองรับการจัดนิทรรศการได้กว่า 50 นิทรรศการ อีกทั้งลานจอดรถกว้างขวาง จอดรถได้กว่า 250 คัน รองรับผู้คนได้กว่า 1,500.- คน โอกาสสำคัญนี้ จังหวัดศรีสะเกษจะได้นำ วิสาหกิจชุมชนทำชากัญชงที่กำลังพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GMP มาจัดแสดงควบคู่คุกกี้กัญชา สบู่กัญชง แชมพูกัญชง เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งภายหลังปลอดล๊อคจากยาเสพติด ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสามารถนำกัญชา กัญชงที่มีคุณภาพมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ และ เป็นพืชเศรษฐกิจด้วย    

ด้านนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่ากัญชาได้นำใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเขตตรวจสุขภาพที่ 10 มีวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุญาตปลูกกัญชาแล้ว 11 แห่ง อยู่ระหว่างขออนุญาต 19 แห่ง เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากกัญชา ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชน  ซึ่งมหกรรมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 “ เขตสุขภาพที่10 หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จะเป็นประธานเปิดงาน พร้อมชี้แจงข้อมูลนโยบายเรื่องกัญชา ทั้งด้านกฎหมาย การปลูก การแปรรูป การวิจัย และ การส่งเสริมกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยภายในงานจะชัดเจนทั้งกระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน