ศรีสะเกษอัญเชิญ “เทียนพรรษาพระราชทาน” ถวายเป็นพุทธบูชาวัดไพรพัฒนา


ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

 

วันที่ (14..65)  ที่ศาลาทม วัดไพรพัฒนา  ตำบลไพรพัฒนา  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้อัญเชิญถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดพระราชทานถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒิ วายาโม เจ้าอาวาสวัดไพร และ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ()  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธี

 

โอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒิ  วายาโม  เจ้าอาวาสวัดไพร ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนพร้อมใจร่วมเวียนเทียนรอบมณฑปหลวงปู่สรวง หรือ เทวดาเดินดิน  เพื่อน้อมบูชาพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์  พร้อมขอพรและอธิษฐานจิตให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว