ศรีสะเกษปรับเป็นพื้นที่ “ควบคุมสูงสุด” ไม่ได้ประกาศ “เคอร์ฟิว”


วันนี้ (19 ก.ค. 64) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วม Mornig Take กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามบริหารจัดการข้อมูลแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่ใช่ประกาศเคอร์ฟิว โดยผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตลอดจนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ ต้องถูกกักตัวในที่พักอาศัยหรือสถานที่ราชการจัดให้อย่างเป็นเอกเทศเป็นเวลา 14 วัน

 

ขณะที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดบริการได้ไม่เกิน 23.00 น. แต่ห้ามจำหน่ายหรือดื่มสุราในร้าน สำหรับห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าสามารถเปิดได้ตามเวลาปกติ   ส่วนการจัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มของบุคคลต้องไม่เกิน 100 คน  ซึ่งผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

โอกาสนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหะสถานตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19