ศรีสะเกษประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวงพระราชทาน


จังหวัดศรีสะเกษประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 2 ราย 

วันนี้ (31 ม.ค.65)  ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 2 ราย

โดยรับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประกอบด้วย นายแพทย์ทะนง วีระแสงพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ นายพิฐศักดิ์ รัตนวรรณี  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพระราชทานความสุขและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ                   

โดยปีพุทธศักราช 2565 จังหวัดศรีสะเกษได้รับมอบปฏิทินหลวงพระราชทาน จำนวน 3 เล่ม ได้แก่นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  และ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  2 รายดังกล่าว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  และเป็นมิ่งขวัญในการปฏิบัติราชการเพื่อประเทศชาติสืบไป