ศรีสะเกษท่วม 22 อำเภอ ห้วยสำราญล้นตลิ่งร่วม 3 เมตร

ศรีสะเกษท่วม 22 อำเภอ ห้วยสำราญล้นตลิ่งร่วม 3 เมตร

ศรีสะเกษเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมทั้ง 22 อำเภอโดยขณะนี้ลำห้วยสำราญสูงกว่าตลิ่งร่วม 3 เมตร ชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก       

 

วันนี้ (3 ต.ค.65)  นายสำรวย เกษกุล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและภาวะน้ำท่วมทั้ง 22 อำเภอ ล่าสุด สถานีวัดน้ำ M9 สะพานขาว เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปริมาณน้ำในลำห้วยสำราญสูงกว่าตลิ่ง ร่วม 3 เมตร และ มีเเนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก  เนื่องจากมวลน้ำตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา แถบอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และ อำเภอบัวเชด  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ไหลรวมเข้ามายังห้วยสำราญอย่างต่อเนื่อง  

 

จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำ และ พายุ”โนรู” จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับผลกระทบทั้ง 22 อำเภอ 1 เทศบาลเมือง 16 ชุมชน 121 ตำบล 679 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 32,800.- ครัวเรือน โดยเฉพาะได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย 15 อำเภอ 45 ตำบล 170 หมู่บ้าน พร้อมทำการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว 6 อำเภอ จำนวน 23 จุด แยกเป็นอำเภอเมืองศรีสะเกษ 17 จุด อำเภอห้วยทับทัน 1 จุด อำเภอยางชุมน้อย 1 จุด, อำเภอวังหิน 1 จุด , อำเภออุทุมพรพิสัย และ อำเภอกันทรารมย์ 2 จุด  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  ก็ยังมีประชาชนที่ยังห่วงทรัพย์สินและบ้านเรือนของตน จึงยังคงอาศัยอยู่ในบ้านตนเอง จำนวน 3,637 ครัวเรือน  

 

ขณะที่พืชผลทางการเกษตรได้รับผลเป็นนาข้าว 179,713.- ไร่ พืชไร่ 12,548.- ไร่ และ พืชสวน 350 ไร่ขณะที่ด้านปศุสัตว์มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 3,832.- ราย ใน 9 อำเภอ  สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ 27,288.- ตัวเป็นโคมากที่สุด 13,635.- ตัว และ กระบือ 3,633.- ตัว ไก่เนื้ออีก 10,000.- ตัว ขณะที่ถนนหนทางอยู่ระหว่างสำรวจเพื่อความชัดเจน