ศรีสะเกษ”ทุเรียนภูเขาไฟ”เตรียมออกสู่ตลาดปลายเดือนนี้


ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ จับมือชาวสวนร่วมผลักดันทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษสู่ตลาดสากลภายใต้มาตรฐานสินค้าจีไอ เตรียมออกสู่ตลาดปลายเดือนพฤษภาคม

วันนี้ (8 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนทุเรียนผู้ใหญ่สิตร์ 225 หมู่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมเสวนาขับเคลื่อน “สินค้าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” โดยความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และแกนนำผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเพื่อการส่งออกจำนวน 20 กลุ่ม เน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่วิธีการปลูก การดูแลบำรุงรักษา และ การรักษาคุณภาพตามความต้องการของตลาดสากล

โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววาสนา อยู่ดี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษดิ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ร่วมเสวนาขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตร  โดยจังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้ นางสาวพิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพหลัก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วาระจังหวัดศรีสะเกษที่เร่งขับเคลื่อนมี 10 เรื่อง จะเน้นเอาปัญหานำมาสู่พัฒนาร่วมกัน และ หนึ่งในนั้นเรื่องการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้  ซึ่งทุเรียนภูเขาไฟก็เป็นหนึ่งในวาระของจังหวัด ปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกับรสชาติดี มีมาตรฐาน พร้อมอัตลักษณ์เฉพาะ ที่สำคัญ เป็นสินค้าจีไอด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า สำหรับทุเรียนศรีสะเกษจะสุกเต็มที่และออกสู่ตลาดได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม  โดยเกษตรกรต่างเฝ้าดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพที่มีมาตรฐานก่อนออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

ด้านนายพิสิตร์  ภูโท เจ้าของสวนทุเรียน กล่าวว่า ตนมีสวนทุเรียน 20 ไร่ ทั้งปลูกใหม่อายุตั้งแต่  3  – 24 ปี ปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ทุเรียนสมบูรณ์มากๆ ซึ่งได้มีพ่อค้ามาติดต่อขอเหมาทุเรียนของตนแล้ว โดยซื้อเหมา 2 รุ่น รุ่นแรกขายไป 200 ลูก อีกประมาณ 20 วันก็จะตัดอีกรุ่น คาดว่าปีนี้น่าขายได้เงินไม่น้อยกว่า 2,400,000 บาท จึงเตรียมพื้นที่ปลูกเสริมโดยจะโค่นยางพาราออกแล้วลงทุเรียนเพิ่มประมาณ 10 ไร่.