ศรีสะเกษฉีดวัคซีนโควิดถวายเป็นพระราชกุศล ร.9


วันนี้ (13 ต.ค. 64) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระขนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ) ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการมารับบริการฉีดวัคชีนป้องกันโควิด-19

รพ.ศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนทันที ส่วนผู้สูงอายุก็จะมีบริการรถเข็น อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

 

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 15,416ราย เสียชีวิต 75 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 14,724 ราย.