นวัตกรรมผ้าทอเส้นใยเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ


สภาองค์กรชุมชนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย นวัตกรรมผ้าทอเส้นใยเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายปริน วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพราน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมือง และชนบท นวัตกรรมผ้าทอเส้นใยเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ ตำบลพราน” ซึ่ง สภาองค์กรชุมชนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นเกียรติในพิธี นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์ ครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการผลิตผ้าจากใยเปลือกทุเรียน นำนักศึกษาวิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมกิจกรรม นางวนิดา คำนึก ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพราน กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายจากทั้ง 20 หมู่บ้านของตำบลพรานเข้ารับการอบรม 60 คน

นางวนิดา คำนึก ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพราน กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สภาองค์กรชุมชนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงอนุมัติให้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมือง และชนบท นวัตกรรมผ้าทอเส้นใยเปลือกทุเรียนภูเขาไฟตำบลพราน

 

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำหนดรูปแบบ กลไก กติกา นโยบาย และสร้างการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านกระบวนการผลิตผ้าเส้นใยเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ เพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอเส้นใยเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ ใช้ในการขยายผลต่อยอดในการสร้างอาชีพ รายได้ ให้กับสมาชิก เยาวชน แรงงานคืนถิ่น ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีบัตรสวัสดิการ เชื่อมโยงการลงทุน เชื่อมโยงตลาด ต่อยอดการผลิต ให้กับเยาวชน แรงงานคืนถิ่น ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และมีบัตรสวัสดิการ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงต่อยอด แก้ปัญหา พัฒนาร่วมกับชุมชนภาคีเครือข่าย ให้ประชาชนทั้งตำบลมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป” นางวนิดากล่าว.