วอนรัฐบาล “วอร์มอัพ”เปิดผับ-บาร์


หอการค้าศรีสะเกษ เสนอรัฐบาลวอร์มอัพเปิดผับบาร์เป็นบางวันก่อนเปิดจริงทั่วประเทศ

 

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำ 1 พฤศจิกายนนี้ ในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชนตนเห็นด้วย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งออกได้รับกระทบอย่างมาก การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติถือว่ามีความจำเป็น แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกระทรวงสาธารสุขอย่างเข้มข้นด้วย

ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า แต่สิ่งที่อยากสะท้อนถึงการเปิดสถานบริการที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ผับ บาร์ น่าจะทดลองเปิดเพื่อทดสอบก่อนวันที่ 1 ธันวาคม โดยลองเปิดเป็นบางวันเพื่อให้มีการปรับตัวรับกับสถานการณ์จริง ทั้งเจ้าของกิจการและนักท่องเที่ยว ว่ามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหน

 

ก่อนเปิดจริงพร้อมกันทั้งประเทศ เพราะกระทรวงสาธารณสุขตระหนักว่า ผับบาร์เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด 19 ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะขาดสติและมีการใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงเห็นควรให้เปิดก่อนเพื่อทดสอบประเมินผลสู่การวางแผนบริหารจัดการจริงได้อย่างเหมาะสม