ร้อยดวงใจจากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าศรีสะเกษ


ชาวศรีสะเกษร้อยดวงใจจากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าศรีสะเกษเฉลิมฉลอง 238 ปีการจัดตั้งเมืองศรีสะเกษ

วันนี้ (20 พ.ย.63) ที่บริเวณลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ได้เป็นประธาน แสดงผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์ศรีสะเกษ จากทั้ง 22 อำเภอ ซึ่งได้นำมาเย็บต่อรวมกันยาวถึง 238 เมตร ซึ่งหมายถึงการร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ  เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 238 ปีการจัดตั้งศรีสะเกษ

                                          

โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานเป็นครั้งแรก  เพื่อประกาศเชิดชูบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปลงเมืองครบ 238 ปี การจัดตั้งเมืองศรีสะเกษ แสดงออกถึงความตระหนัก และ ความภาคภูมิในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ อีกทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดจนร่วมสืบสานรักษา และ ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วย

โดยผืนผ้ายาวทั้งหมด  238 เมตร จาก  22  อำเภอที่นำมาเย็บต่อรวมกัน เป็นการผสมผสานวิถีและอัตลักษณ์ของคน 4 เผ่า คือ เผ่าเยอ เผ่าส่วย เผ่าลาวและเผ่าเขมร ซึ่งมีภาษาที่แตกต่างกัน แต่อยู่อาศัยอย่างมีความสุข  เพราะความรักความสามัคคี และ เทิดทูนเคารพสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  อีกทั้งทุกเผ่าต่างได้สืบสานรักษา และ ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด 

จนสามารถพัฒนาผืนผ้ามาเป็นผืนผ้าธานี “ เบญจศรี” หรือ ผ้า 5 สี ได้แก่ สีมะเกลือ สีมะดัน สีลำดวน สีลาวา และ สีกุลา พร้อมการปักลวดลายอย่างสวยงาม หรือ เรียกว่าการแส่วผ้า ที่เป็นลายเฉพาะประจำถิ่นศรีสะเกษ            

จากนั้น อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะได้ร่วมกันกรอผ้าทั้งหมดซึ่งมีความยาว 238 เมตร เพื่อม้วนเก็บรวมกันก่อนส่งมอบให้กับผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้เก็บรักษาและใช้สืบค้นทางวิชาการต่อไป

ผู้สนใจสามารถมาเที่ยวงาน และ เลือกซื้อผ้าพื้นถิ่นของแต่ละเผ่าได้จนถึงวันที่  22 พฤศจิกายน 2563  ณ บริเวณลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ