รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนราษีไศล เตือน…เฝ้าติดตามน้ำอย่างใกล้ชิด


วันนี้ (6 ก.ย. 65) นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยมีนายวัจนปกรณ์  พงษ์พานิช ผช.หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้ลงพื้นที่เขือนราษีไศล ต.หนองแค อ.ราษีไศล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ หลังจากมีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนราษีไศล มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนราษีไศลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ต.หนองแค ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวนิยมปลูกข้าวนาปรัง เพราะเป็นพื้นที่รับน้ำโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน เขื่อนราษีไศล ดำเนินการพร่องน้ำเพื่อลดผลกระทบพื้นที่เหนือเขื่อน ทำให้พื้นที่ดังกล่าว เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

 

โดย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รับทราบการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำดังกล่าว  และแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด