รวมใจต้านภัยหนาว!! มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ จ.ศรีสะเกษ

รวมใจต้านภัยหนาว!! มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ จ.ศรีสะเกษ

ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 22 ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ที่อำเภอราษีไศล จำนวน 13,000.-ผืน          

วันนี้ (10 พ.ย. 64)  ที่โรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกุล) หมู่ 2 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22 จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  โดยนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการไทยเบฟบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสา นำมาส่งมอบแก่ผู้เดือดร้อนและขาดแคลนเสื้อผ้ากันหนาว โอกาสนี้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด  ยังได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกุล)  ตลอดจนจัดช่างตัดผมมาบริการให้การแก่นักเรียน  พร้อมจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลยโสธรมาตรวจสุขภาพให้ประชาชนผู้มารับมอบผ้าห่มในครั้งนี้ด้วย    

   

นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตอนนี้จังหวัดศรีสะเกษกำลังได้รับผลกระทบจากภัยหนาว อันเนื่องจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้อากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าและกลางคืน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21 -22 องศาเซลเซียส  ซึ่งปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดว่า จะมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม 2565  

 

จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2563 พบว่า ราษฎรต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 223,993.- คน  แยกเป็น 1) ผู้สูงอายุ 106,413 คน 2) เด็กไร้ผู้อุปการะ 3,218 คน 3) คนพิการทุพพลภาพ 27,112 คน 4) ผู้มีรายได้น้อย 33,280 คน 5)  ผู้ประสบความเดือดร้อนทั่วไป 53,970 คน  รวมทั้งสิ้นมีความต้องการเครื่องกันหนาวถึง 266,688 ชิ้น แนวทางให้ความช่วยเหลือได้ขอรับการสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ       

 

ด้านนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการไทยเบฟบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสา กล่าวว่า  ด้วยความห่วงใยผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั้งภาคเหนือ และภาคอิสาน ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดผ้าห่มกันหนาวนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้สูงอายุ ปีละ 266,688  ผืน และจัดไปมอบตามจังหวัดต่างๆ ติดต่อกันมาถึง 22 ปี โดยวันนี้ได้นำมามอบที่อำเภอราษีไศล จำนวน 13,000 ผืน โดยจะมอบให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอราษีไศล 1,000 ผืน ที่เหลือจังหวัดจะได้นำไปมอบต่อให้ตามอำเภอต่างๆ เพื่อช่วยคลายหนาวต่อไป.