รวมพลังจิตอาสาสู้ภัยแล้ง


ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประสานความร่วมมือท้องที่ท้องถิ่นและพลังจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอไพรบึง         

วันนี้ (27 เม.ย.63) นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ร่วมกับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น และ พลังจิตอาสาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเร่งติดตามความคืบหน้าการขุดลอกหนองคู บ้านพะแวะเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  ได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ทำการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำเข้าระบบน้ำประปาหมู่บ้านแล้ว จากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ติดตามการขุดลอกหนองสลักได หมู่ที่ 6  ตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง กำลังประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเช่นกัน         

ขณะเดียวกัน คลองอีสานเขียวที่บริเวณบ้านดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง มีสภาพตื้นเขินและน้ำแห้งตลอดสาย  ทางจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อทำการขุดลอกจาก อบจ.ศรีสะเกษ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขุดหลุมเตรียมการรองรับน้ำฝนจากภาวะฝนฤดูร้อน รวมถึงน้ำฝนตามฤดูกาลในระยะยาว 

อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตกแต่งคูคลองอิสานเขียวตลอดสายให้สวยงาม  โดยให้ปรับภูมิทัศน์  จัดทำสวนป่า หรือ แปลงผักรวม และ ในอนาคตเตรียมให้ภาคประชาชนมีการรวมกลุ่มพัฒนาการใช้ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป