รถไฟสายห่วงใยพาพี่น้องศรีสะเกษ 2 รายกลับสู่บ้าน 4 หลัง


วันนี้ (27 ก.ค. 64) เวลา 20.00 น. ที่สถานีบ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และฝ่ายปกครอง ได้เตรียมรถรับ ผู้ป่วยโควิด19 จากขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษที่ 971 จากสถานีรังสิต ปลายทางสถานีอุบลราชธานี รับ ส่ง ผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด19 ที่ได้ลงทะเบียนผ่านสายด่วนกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 137 คน

 

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการลงทะเบียนผ่านสายด่วนดังกล่าว มีผู้ลงทะเบียนไว้ จำนวน  303 คน แต่ส่วนใหญ่ มีช่องทางการเดินทางกลับไปแล้ว บางคนได้รับการรักษา ที่กรุงเทพมหานคร จึงเหลือผู้ป่วยที่เดินทางซึ่งเป็นชาว จ.ศรีสะเกษ วันนี้เพียง 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 

 

ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เป็นผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี และ 65 ปี เป็นชาวอำเภอพยุห์ และอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ที่เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจะติดเชื้อโควิด 19 และขอความประสงค์กลับบ้านเกิด