มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ถูกฟ้าผ่า


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์                   

วันนี้ (21 พ.ค.63) นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ถูกฟ้าเสียชีวิต คือ นายพยนต์ บาริศรี อายุ 36 ปี อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ16.00น. ได้เกิดลมกระโชกแรง มีฝนฟ้าคะนอง และ เกิดฟ้าผ่าบริเวณทุ่งนาปลูกพริก  ทำให้นายพยนต์  บาริศรี   ซึ่งกำลังเก็บพริกอยู่ถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บสาหัส  ต้องส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563        

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เชิญเงินจำนวน 10,000.-บาท พร้อมสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางประภัทสร มณีพันธ์ ภรรยาผู้เสียชีวิต  เพื่อบำรุงขวัญกำลังในการดำรงชีวิตและ เลี้ยงดูบุตรธิดาจำนวน  2 คน  หลังจากที่ต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัว 

ขณะที่บุตรธิดาซึ่งกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา กำลังพิจารณามอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย  จึงนับเป็นมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้    

พร้อมกันนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ยังได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ภรรยาผู้เสียชีวิต  เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในดำรงชีวิตต่อไป