“มูลนิธิคุณพุ่ม” มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก-ผู้พิการศรีสะเกษ


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนการศึกษาให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดศรีสะเกษ สร้างความปลื้มปีติแก่ครอบครัวของผู้ได้รับทุนอย่างหาที่สุดมิได้

 

วันนี้ (18 ส.ค. 65) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2565 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนองค์ ในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้ปกครองเด็กออทิสติก และพิการ เข้ารับทุนฯ รวมทั้งสิ้น 235 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,175,000 บาท

 

ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ผู้มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

โดยในปีการศึกษานี้ ได้ทรงพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนให้แก่ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 235 ทุน ทุนละ 5,000 บาทดังกล่าวขึ้น ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่ครอบครัวของผู้ได้รับทุนอย่างหาที่สุดมิได้