มอบบ้านแห่งความสุข “เฮือนดีๆ ที่ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” 238 หลัง แก่ผู้ยากไร้

มอบบ้านแห่งความสุข “เฮือนดีๆ ที่ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” 238 หลัง แก่ผู้ยากไร้

วันที่ 7 ก.ย. 64 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ได้ร่วมมอบบ้าน ” เฮือนดี ๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เพื่อเฉลิมฉลอง 238 ปีการสร้างเมืองศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอไพรบึง จำนวน 5 หลัง ตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ ผู้ที่ ขาดโอกาสทางสังคม

 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564

โดยหลังแรกมอบบ้านแก่ครอบครัวนางสาวมะลิ ดาวใส อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 11 บ้านฮ่องสามัคคี ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง อาศัยอยู่ทั้งหมด 4 คน , หลังที่ 2 มอบบ้านให้แก่นางสาวสมหวัง โยธา อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 8 บ้านสร้างใหญ่ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง อาศัยอยู่ทั้งหมด 6 คน , หลังที่ 3 มอบบ้านให้แก่นางสาวจันทร์จิรา โยธา อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 8 บ้านสร้างใหญ่ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง อาศัยอยู่รวมกัน 2 คน ,

 

หลังที่ 4 มอบบ้านให้นางสอาด โยธา อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 8 บ้านสร้างใหญ่ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง โดยอาศัยอยู่รวมกัน 2 คน และ หลังที่ 5 มอบบ้านให้แก่นางนี ชินทอง อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 บ้านกันตรวจ ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง อาศัยอยู่รวมกัน 4 คน เดิมบ้านทุกหลังเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงด้วยสังกะสี และบ้านเริ่มผุพัง หลังคารั่ว สภาพไม่แข็งแรง

การสร้างบ้านดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณ 50,000.-บาท และส่วนราชการต่างๆ พร้อมฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นร่วมบริจาคเพิ่ม อีกทั้งอาศัยแรงงานจิตอาสาเป็นหลัก ซึ่งการส่งมอบบ้านในครั้งนี้

 

ทางเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่วนราชการและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน คณะกรรมการบริหารคลังจังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อร่วมแบ่งปันความสุข พร้อมส่งมอบ “ เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ขณะนี้ได้ทำการส่งมอบไปแล้วร่วม 200 หลัง จากเป้าหมายทั้งหมด 238 หลัง.

 

 

ขอบคุณ : ภาพ/ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ