มหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีศรีสะเกษ จัดงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน มอบโล่แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มอาชีพดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน พร้อมมอบโล่แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มอาชีพดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

นายวัฒนา พุฒิชาติ กล่าวว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพสตรีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัว และได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพฯ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่เป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก้าวทันตลาดและเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางด้านการตลาด สามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนได้อย่างมั่นคงและเพียงพอในการดูแลตนเองและครอบครัว ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว

สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ที่ยั่งยืน ครอบครัวมีความมั่นคงผาสุก ชุมชนมีความเข้มแข็ง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ ต่อไป   

ด้าน นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การมอบโล่แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มอาชีพดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ การแสดงโปงลาง  การประกวดร้องเพลง การประกวดส้มตำลีลา การโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์เสื้อแส่วที่ส่งเข้าประกวด  และเวทีเสวนา  ในหัวข้อ “ช่องทางการขายในยุคโควิด” 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูทนิทรรศการ และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ซึ่งเป็นเขตความรับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้ฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 บูธ กลุ่มเป้าหมายเข้างานประกอบด้วย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ ผู้แทนจากกลุ่มอาชีพสตรี และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย รวมจำนวน 300 คนเข้าร่วมในงาน.